Σύγχρονα ζητήματα Νομισματικής Πολιτικής και η εξέλιξη του Τραπεζικού Κλάδου

Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών, η παγκόσμια οικονομική κρίση, η κρίση χρέους σε ορισμένα κράτη της Ζώνης του Ευρώ και, τέλος, με το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19, είχαν ως αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα [Ε.Κ.Τ.] να βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρές και πρωτοφανείς προκλήσεις για την επίτευξη του καταστατικού της στόχου, την διασφάλιση της Σταθερότητας των Τιμών. Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών η Ε.Κ.Τ. υιοθέτησε σειρά μη-συμβατικών μέτρων νομισματικής πολιτικής για την επίτευξη των στόχων της αλλά και να παρέχει στην πραγματική οικονομία την απαραίτητη ρευστότητα. Η χρήση αυτών των πολιτικών σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για την Νομισματική Πολιτική για την Ευρώπη. Πλέον, η Ε.Κ.Τ. συνδυάζει τα συμβατικά εργαλεία της, όπως η μεταβολή των βασικών επιτοκίων της, με διάφορα προγράμματα αγορά περιουσιακών στοιχείων της και την παροχή ενδείξεων για την μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Όμως, πολλές αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί στον τρόπο με τον οποίο το τραπεζικό και το χρηματοπιστωτικό σύστημα λειτουργούν, αλλά και των υπηρεσιών που παρέχουν στους πελάτες τους. Συγκεκριμένα, τα digital wallets αντικαθιστούν τα τραπεζογραμμάτια και τις κάρτες, οι peer to peer πλατφόρμες δανεισμού γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς σε σύγκριση με τον παραδοσιακό δανεισμό, και πλατφόρμες που λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο εκμηδενίζουν την ανάγκη χρήσης τραπεζικών επιταγών. Οι πιστωτικές κάρτες και οι διαδικτυακές πληρωμές αντικαθιστούνται από υπηρεσίες που προσφέρουν αρκετές challenger banks και τεχνολογικές εταιρείες.

Τέλος, η σημασία των πρασίνων ομολόγων για την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης είναι γνωστή. Αν και τα πράσινα ομόλογα αποτελούν νέο τμήμα στην αγορά ομολόγων, όλο και περισσότεροι επενδυτές αναγνωρίζουν την σημασία τους και την συνεισφορά τους στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των καταστροφικών αποτελεσμάτων της. Τα πράσινα ομόλογα είναι σχεδιασμένα για να συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος κατευθύνοντας κεφάλαια για την επίτευξη πρωτοβουλιών για την διασφάλιση του ποσίμου νερού, την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μεταξύ άλλων.

Το συγκεκριμένο Call for Papers πραγματοποιείται προκειμένου να γίνει συλλογή επιστημονικών άρθρων γνώμης για την δημοσίευση περιοδικού. Με την ανάθεση θεματικής σε δυνητικούς συγγραφείς δίνεται περιθώριο εντός 3 μηνών για την υποβολή του παραγόμενου άρθρου. Θα πραγματοποιηθεί κλήση με τα μέλη της επιστημονικής ομάδας του περιοδικού, για την παροχή συμβουλών και βοήθειας στην διαδικασία συγγραφής των εν λόγω θεματικών.

Για να υποβάλετε αίτηση για το συγκεκριμένο Call for Papers πατήστε εδώ.

Προτεινόμενες Θεματικές:

Νομισματική Πολιτική και Ανισότητα Πλούτου: Οι επίδραση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην ισορροπία πλούτου της Ευρωπαϊκής Οικονομίας.

Σταθερότητα των Τιμών και η επίδραση τους στην σταθερότητα του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος.

Digital Banking: Πως ο συνδυασμός της Παραδοσιακής Τραπεζικής και του Fintech μπορούν να δημιουργήσουν διαταραχές στο Τραπεζικό Συστήμα.

Η χρήση Προστατευμένου Κανονιστικού Περιβάλλοντος (Regulatory Sandbox) και επίδραση του στην χάραξη νομισματικής πολιτικής.

Crowdfunding: Πως η νομοθέτηση των μικροχρηματοδοτήσεων μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη και τις δυναμικές της αγοράς αυτής.

Πράσινα Ομόλογα: Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στις αγορές.

Close Menu