Το Οικονομικό Δελτίο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας [ΕΚΤ] αποτελεί ένα εκ των πιο σημαντικών μέσων επικοινωνίας εκ μέρους της ΕΚΤ, καθώς παρουσιάζει τα οικονομικά στοιχεία και δεδομένα, τόσο εντός της Ζώνης του Ευρώ όσο και εκτός αυτής, βάσει των οποίων το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ λαμβάνει τις αποφάσεις του.
Το Future Economic Lab Journal αναγνωρίζοντας την προστιθέμενη αξία της προώθησης των αποτελεσμάτων του Οικονομικού Δελτίου, αποφάσισε να συμβάλει στην επικοινωνία των αποτελεσμάτων αυτών με την δημοσίευση την Σύνοψη του Οικονομικού Δελτίου.

titleIssueLanguagePublished OnSource

Synopsis of Economic Bulletin

4th 2021Greek29/06/2021Bank of Greece

Synopsis of Economic Bulletin

3rd 2021Greek05/11/2021European Central Bank

Synopsis of Economic Bulletin

2nd 2021Greek03/30/2021Bank of Greece

Synopsis of Economic Bulletin

1st 2021Greek07/02/2021European Central Bank

Synopsis of Economic Bulletin

8th 2020Greek24/01/2020Bank of Greece
Close Menu