Το Future Economic Lab Journal χαιρετίζει την κατάθεση επιστημονικών άρθρων γνώμης προερχόμενων από όλους τους κλάδους των Χρηματοοικονομικών και των Οικονομικών. Το Future Economic Lab Journal προσφέρει και εξασφαλίζει την ταχεία δημοσίευση των σημαντικών νέων ερευνών σε αυτούς τους κλάδους. Έχουμε ως στόχο την παροχή γρήγορης αξιολόγησης των επιστημονικών άρθρων, με όλα τα κείμενα να υφίστανται desk review από τον Επικεφαλή Editor πριν σταλθούν για αξιολόγηση.
Τα επιστημονικά άρθρα γνώμης προς κατάθεση πρέπει να είναι συνοπτικά -έως 3.000 λέξεις-, και να είναι γραμμένα κατανοητά και με σαφήνεια προκειμένου να μεταφέρουν την ουσία των ευρημάτων και της καινοτομίας τους. Οφείλουν να περιέχουν νέα, προκαταρτικά ή εμπειρικά αποτελέσματα που θα ενδιαφέρουν την οικονομική κοινότητα.
Τα θέματα που δεχόμαστε μπορούν να συνίστανται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στα παρακάτω αναγραφόμενα. Οι συγγραφείς των κειμένων μπορούν σε κάθε περίπτωση να επικοινωνούν με τους Επικεφαλής Editors και να θέτουν ερωτήματα σχετικά με την καταλληλόλητα ορισμένων.

Ενδεικτική Θεματολογία Επιστημονικών Κειμένων
Εναλλακτικές επενδύσεις, Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων, Χρεοκοπία και Ρευστοποίηση, Τράπεζες και άλλα Καταθετικά Ιδρύματα, Συμπεριφορική χρηματοοικονομική και πειραματικά οικονομικά, Τεχνολογία Blockchain και οικονομικά των κρυπτονομισμάτων, Κεφαλαιαγορές και λογιστική, Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα, Αναπτυσσόμενες αγορές, Ενεργειακά Χρηματοοικονομικά και Αγορές Ενέργειας, Χρηματοοικονομική Οικονομετρία, Οικονομική Ιστορία, Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά και Οικονοφυσική, Δημοσιονομικός Κανονισμός και Οικονομικό Δίκαιο, Δημοσιονομική Πολιτική και Οικονομική Μεγέθυνση, Διεθνής Χρηματοοικονομική, Αποτελεσματικότητα της Αγοράς – ανάλυση συμβάντων, Μη τραπεζικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Επιλογή χαρτοφυλακίου και επενδύσεις.

Editorial Board
Επικεφαλής Editors
Αντώνιος Μπαλλής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών
Παντελεήμων Καραμάλης, Πανεπιστήμιο Δουβλίνου, Κολέγιο Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής, Σχολή Οικονομικών 

Διαδικασία Peer Reviewing
Το Journal διέπεται από μια αποκεντρωμένη διαδικασία αξιολόγησης. Τα επιστημονικά κείμενα που κατατίθενται αξιολογούνται αρχικά από έναν από τους Επικεφαλής Editors. Τα επιστημονικά κείμενα, εφόσον δεν απορριφθούν σε αυτό το στάδιο, αποστέλλονται σε τουλάχιστον έναν διαιτητή. Συνήθως, απαιτούνται περισσότερες της μίας αξιολόγησης από τον αρμόδιο Επικεφαλής Editor, προκειμένου να αποφασίσει για την αποδοχή, την απόρριψη ή την επιστροφή του εκάστοτε κατατεθειμένου κειμένου για βελτιώσεις.

Νέες Υποβολές:
Λίστα απαιτήσεων:
Η παρακάτω λίστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τελικός έλεγχος πριν την οριστική υποβολή ενός επιστημονικού άρθρου γνώμης.

Σελίδας Τίτλου (Απαραίτητες πληροφορίες σελίδας τίτλου: Τίτλος επιστημονικού άρθρου, ονοματεπώνυμο συγγραφέων, περίληψη, λέξεις-κλειδιά, προσωρινή/ μόνιμη διεύθυνση)
Κυρίως Κείμενο (Προϋποτίθεται να έχει πραγματοποιηθεί συντακτικός και ορθογραφικός έλεγχος)
Πίνακες (Συμπεριλαμβάνονται οι τίτλοι, η περιγραφή και σχολιασμός.)
Πηγές (Όλες οι πηγές που χρησιμοποιούνται στο κείμενο οφείλουν να αναφέρονται σε αυτό αλλά και στο τμήμα των πηγών, είτε σε ξεχωριστό τμήμα μετά το κυρίως κείμενο είτε με την μορφή footnotes. Μπορεί να προτιμηθεί οποιαδήποτε μέθοδος παράθεσης πηγών από τις προαναφερόμενες, αρκεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά μια. Συστήνεται η χρήση Digital Object Identifier.)
Συνοδευτική Επιστολή (Όπου να εξηγεί τους στόχους και τον σκοπό του επιστημονικού άρθρου).

Απαιτήσεις Μορφοποίησης
Συστήνεται η χρήση Times New Roman, μεγέθους 12. Δεν υπάρχουν αυστηρά πρότυπα μορφοποίησης του επιστημονικού άρθρου, αλλά οφείλεται να συμπεριλαμβάνονται όλα τα επιμέρους μέρη απαραίτητα για την μετάδοση του σκοπού του. Η χρήση διπλού διάστιχου είναι απαραίτητη για την διαδικασία ελέγχου.

Copyright
Προϋπόθεση για δημοσίευση στο Journal αποτελεί η παραχώρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) στο Future Economic Lab Journal από τους συγγραφείς. Έτσι, αιτήσεις από τρίτους για αναδημοσίευση των άρθρων μπορούν να γίνουν δεκτές, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την ευρεία διάδοση του επιστημονικού κειμένου. Με την παραχώρηση των copyrights, οι συγγραφείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το υλικό τους σε άλλες δημοσιεύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι το Journal θα αναγνωρίζεται ως η πηγή της δημοσίευσης των άρθρων τους.

Close Menu